Služby

Pro své klienty jsem partnerem, na kterého se s důvěrou obrací v okamžiku, kdy se rozhodnou pro realizaci svého nápadu. Nejsem tedy posledním článkem při řešení problémů, protože se mnou klienti sporům předcházejí tak, aby se mohli rozvíjet a dařilo se jim v jejich podnikání. Věřím, že úspěch přeje připraveným a v tom vidím naši společnou budoucnost.

Podnikatelé

Při spolupráci s podnikateli dbám na nastavení stabilního a srozumitelného právního prostředí, které podnikatelé potřebují pro své podnikání, aby se v budoucnu minimalizovaly spory s dodavateli nebo zákazníky. Při poskytování právních služeb dbám na dlouhodobou spolupráci s klienty, tak abychom problémům společně předcházeli.

Startupy

Při realizaci startupu jsem připravená poskytnout pomoc při založení nové společnosti, zajištění investora a nastavení budoucí vzájemné spolupráce. V dalším období pak jsem připravená zajistit ochranu duševního vlastnictví a nastavení vztahů s dodavateli a se zákazníky.

Soukromé osoby

V životě se každý jednotlivec může dostat do situace, kdy potřebuje radu, popř. pomoc právního odborníka, a proto jsem tu já, abych Vás touto životní situací provedla.

Facebook