Mgr. Michaela Nálevková

Právní vztahy
bez

Poskytuji právní poradenství podnikatelům, startupům a soukromým osobám.

Více si o mně můžete přečíst zde.

Mgr. Michaela Nálevková

Advokát

Za dobu působení v advokacii jsem zjistila, že pro každé podnikání je zásadní nastavení právních vztahů tak, aby v budoucnu nedocházelo ke sporům, které s sebou nesou nejistý výsledek, časové a finanční náklady. Spoluprací se mnou získáte pevné právní zázemí a tím potřebnou sílu k naplnění Vašeho podnikatelského záměru.

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jsem absolvovala v roce 2006. V advokacii jsem začala působit již v době studií a s drobnými přestávkami se ji věnuji do dnes. Za období působení v advokacii jsem se podílela nebo sama poskytovala právní služby významným obchodním korporacím s jejich obchodními transakcemi, ale i fyzickým osobám, které potřebovaly pomoc v zásadních životních situacích. Ve funkci přísedícího Okresního soudu v Benešově jsem pak získala cenné zkušenosti z oblasti soudního rozhodování.

Služby

Pro své klienty jsem partnerem, na kterého se s důvěrou obrací v okamžiku, kdy se rozhodnou pro realizaci svého nápadu. Nejsem tedy posledním článkem při řešení problémů, protože se mnou klienti sporům předcházejí tak, aby se mohli rozvíjet a dařilo se jim v jejich podnikání. Věřím, že úspěch přeje připraveným a v tom vidím naši společnou budoucnost.

Podnikatelé

Při spolupráci s podnikateli dbám na nastavení stabilního a srozumitelného právního prostředí, které podnikatelé potřebují pro své podnikání, aby se v budoucnu minimalizovaly spory s dodavateli nebo zákazníky. Při poskytování právních služeb dbám na dlouhodobou spolupráci s klienty, tak abychom problémům společně předcházeli.

Startupy

Při realizaci startupu jsem připravená poskytnout pomoc při založení nové společnosti, zajištění investora a nastavení budoucí vzájemné spolupráce. V dalším období pak jsem připravená zajistit ochranu duševního vlastnictví a nastavení vztahů s dodavateli a se zákazníky.

Soukromé osoby

V životě se každý jednotlivec může dostat do situace, kdy potřebuje radu, popř. pomoc právního odborníka, a proto jsem tu já, abych Vás touto životní situací provedla.

Co o mně říkají klienti?

Recenze

Facebook