O mně

Mgr. Michaela Nálevková

Advokát

Za dobu působení v advokacii jsem zjistila, že pro každé podnikání je zásadní nastavení právních vztahů tak, aby v budoucnu nedocházelo ke sporům, které s sebou nesou nejistý výsledek, časové a finanční náklady. Spoluprací se mnou získáte pevné právní zázemí a tím potřebnou sílu k naplnění Vašeho podnikatelského záměru.

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy jsem absolvovala v roce 2006. V advokacii jsem začala působit již v době studií a s drobnými přestávkami se ji věnuji do dnes. Za období působení v advokacii jsem se podílela nebo sama poskytovala právní služby významným obchodním korporacím s jejich obchodními transakcemi, ale i fyzickým osobám, které potřebovaly pomoc v zásadních životních situacích. Ve funkci přísedícího Okresního soudu v Benešově jsem pak získala cenné zkušenosti z oblasti soudního rozhodování.

Co o mně říkají klienti?

Facebook